Fra korets arkiv / 2009 - 2015 Korweekends og kordage

Korweekends og kordage

 
Der har i mange år været afholdt kordage og korweekender i Rytmekoret.
 
Korweekender har været afholdt forskellige steder såsom Hindholm Seminarium, Kobæk strand ved Korsør, og i forbindelse med koncerter f.eks. i Sønderborg og på Fanø. 
 
De senere år har korweekends været afløst af enkelt-kordage en lørdag eller søndag forår og efterår eventuelt som workshops med gæstedirigent.
 
Kordagenes indhold er enten et tema som f.eks. "Hvordan kommer vi ud over rampen ved vores koncerter" eller finpudsning af et repertoire.
 
Til højre er  billeder fra kordage fra 2009 og frem. Kordagene i Sorø er afholdt sammen med Sorøkoret Twice a Month. Som afslutning på kordagene blev der afholdt en åben korprøve / koncert.

Billeder fra korlørdag den 28. februar 2015 på Dyhrs Skole, Valdemarsalen.

Kordag den 22. marts 2014 på Antvorskov Skole.

Workshops i Valdemarsalen

Korweekends og kordage på Borgerskolen i Sorø 2009 - 2013

 
 

Koncert i Finderup Kirke oktober 2011

 
Rytmekoret | CVR: 32132456  | Tlf.: +4523296105