Koret blev oprettet i 1982 under navnet Slagelse Rytmiske Kor.
 
Koret er en aftenskole, som modtager tilskud fra Slagelse kommune.
 
Koret er medlem af Kor72.
 
 
Korprøver: Torsdag fra kl. 19.00 til kl. 21.30 – med 15 min. pause ca. kl. 20.15

Mødested: Det Lille Teater i Herrestræde.

Aflysning: Aflysning af korprøver og arrangementer sker via sms, mail og på hjemmesiden.

Noder: Medlemmerne sørger selv for print af noder.

Koncerter:
Der gives i god tid besked om tid, sted og program – meddeles på kor-øveaften og på hjemmesiden.
Til-/afmelding til koncerter sker via afkrydsningslister ved kor-øveaftener.
Påklædning – ingen speciel kordragt – eget tøj bruges (Der veksles mellem “sort/lilla” og “blåt i flere nuancer” - forud for hver koncert/optræden udmeldes, hvilken af de to varianter vi anvender.)
Vi optræder uden brug af noder.
Korlørdage: Der afholdes mindst én korlørdag i hver sæson – normalt fra kl. 10-16. Disse øvedage kan afsluttes med fællesspisning og hygge.
 
Øvrige arrangementer:
Koret er medlem af organisationen KOR72. Fra KOR72 kommer løbende tilbud om korarrangementer, som de enkelte kormedlemmer kan tilmelde sig.
 
Se mere her:

eller kontakt os

Glade sangere
Sangglæde
Sang og bevægelse
Koncert
Koncert
Koncert
Koncert
Koncert
Koncert
Koncert
Møde andre kor . . .
Fester
Fester
Friluftsgudstjeneste
Rytmekoret | CVR: 32132456  | Tlf.: +4523296105